+48 513 513 144
biuro@edrabiny.pl

OKRESOWE PRZEGLĄDY DRABIN I PODESTÓW

Dostępność :
dostępny
30,00 zł
Ilość :

       W trosce o bezpieczeństwo pracy wprowadziliśmy do swojej oferty usługę przeglądu i inwentaryzacji drabin oraz podestów jakie znajdują się na wyposażeniu Państwa firmy.

Usługa ta obejmuje:

-sprawdzenie stanu technicznego

-sporządzenie dokumentacji pokontrolnej

 

       Wg Dyrektywy 2009/104/WE dotyczącej minimalnych wymagań w

  dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego

  przez pracowników podczas pracy,pracodawca zobowiązany jest

  poddawać okresowym kontrolom sprzęt narażony na działania

  powodujące usterki oraz rejestrować i przechowywać wyniki tych

  kontroli.

     Warto pamiętać,że upadek z wysokości stanowi dużą część

  wszystkich wypadków,w szczególności śmiertelnych.

 

      Dla bezpieczeństwa własnego i pracowników warto regularnie  kontrolować stan sprzętu!!!

Cena końcowa usługi uzależniona jest od kilku czynników i ustalana indywidualnie na podstawie informacji dot.ilości sprzętu do przeglądu,miejsca przeglądu,itp.